קבוצת פרימיום

Funding

מסגרות אשראי חוץ בנקאיות

מהן מסגרות אשראי חוץ בנקאיות?

מסגרות אשראי חוץ בנקאיות הן הלוואות ואשראי הניתנים על ידי גופים פיננסיים שאינם בנקים מסחריים. גופים אלו כוללים בעיקר חברות אשראי צרכני, חברות מתן הלוואות, קרנות הלוואה, חברות כרטיסי אשראי וגופים טכנולוגיים פיננסיים (Fintech) המציעים פלטפורמות מקוונות להלוואות עמיתים.

מסגרות האשראי שהם מציעים יכולות לשמש הן לקוחות פרטיים – לצרכים אישיים כגון רכישת מוצרים ביתיים, שיפוצים, נסיעות ועוד, והן עסקים קטנים הזקוקים להון חוזר או מימון השקעות.

היקף מסגרות האשראי החוץ-בנקאיות בישראל גדל באופן משמעותי בעשור האחרון. על פי נתוני בנק ישראל, היקף האשראי הזה עמד על כ-60 מיליארד ש”ח בשנת 2020, לעומת כ-15 מיליארד בלבד ב-2010. מגמה זו משקפת עלייה בביקוש למקורות מימון חלופיים מחוץ למערכת הבנקאית.

יתרונות וחסרונות לעומת אשראי בנקאי

למסגרות אשראי חוץ בנקאיות יש מספר יתרונות בולטים בהשוואה להלוואות מהבנקים המסחריים:

 • תהליך האישור של ההלוואה בדרך כלל מהיר ופשוט יותר, וללא צורך בעריכת בדיקת יכולת החזר מעמיקה.
 • נדרשים בטחונות ושעבודים מועטים יחסית או כלל לא.
 • קיימת גמישות רבה יותר בתנאי האשראי כגון סכומים, תקופות ולוח פירעון.

מנגד, לצד היתרונות ישנם גם כמה חסרונות מהותיים לאשראי חוץ-בנקאי:

 • ריביות גבוהות באופן משמעותי מהבנקים – לעיתים אף פי 2-3.
 • עמלות שונות כגון עמלת טיפול, עמלות פירעון מוקדם וכד’, המוסיפות עלויות כבדות.
 • סיכון גבוה יותר לחדלות פירעון והתדרדרות פיננסית של הלווים, בשל ריביות ותנאים מכבידים.
 • חוסר שקיפות לעיתים בתנאי האשראי ובעלויות הנלוות.

 

מסגרות אשראי בכרטיסים חוץ-בנקאיים

בנוסף לכרטיסי האשראי המונפקים על ידי הבנקים, קיימים כיום בשוק גם כרטיסי אשראי חוץ-בנקאיים המונפקים על ידי חברות כרטיסי אשראי וגופים פיננסיים אחרים שאינם בנקים.

כרטיסים מסוג זה מאפשרים בדרך כלל ללקוחות לקבל מסגרת אשראי נפרדת ובלתי תלויה בזו שהוקצתה להם על ידי הבנק שלהם.

בעקבות צמצום מסגרות האשראי הבנקאיות, כרטיס חוץ-בנקאי יכול לשמש כיום מקור מימון חלופי נוסף עבור לקוחות רבים. כרטיס כזה מספק מסגרת אשראי נוספת מעבר לזו שהוקצתה על ידי הבנק.

עם זאת, חשוב לבדוק ולהשוות בזהירות את התנאים והעלויות הכרוכים בכרטיסי אשראי חוץ-בנקאיים שונים לפני ההצטרפות אליהם.

סוגי מסגרות אשראי חוץ בנקאיות עיקריות 

הלוואות צרכניות

הלוואות צרכניות הן הלוואות הניתנות למטרות אישיות וצריכה של משקי הבית. מטרות נפוצות לנטילת הלוואות צרכניות כוללות רכישת מוצרים ביתיים כגון ריהוט, אלקטרוניקה ומוצרי חשמל, שיפוצים ועבודות בבית, נסיעות לחופשה או טיול בחו”ל, מימון אירועים כגון חתונה, בר מצווה או סיוע במימון לימודים.

הלוואות צרכניות מוצעות על ידי בנקים, חברות כרטיסי אשראי וגופי אשראי חוץ-בנקאיים. טווח הזמן שלהן נע בין מספר חודשים עד מספר שנים, בהתאם לסכום ההלוואה ויכולת ההחזר. בדרך כלל ככל שתקופת הפירעון ארוכה יותר, כך הריבית נמוכה יותר.

הלוואות צרכניות הן כלי נפוץ למימון צורכי משקי בית, אך יש להימנע מלקיחת הלוואות מיותרות ולוודא יכולת החזרה לאורך זמן.

הלוואות לעסקים קטנים

עסקים קטנים ועצמאים עשויים להיזקק למקורות מימון חיצוניים במהלך הפעילות העסקית שלהם. מסגרות אשראי חוץ-בנקאיות יכולות לספק מענה לצרכים כגון:

 • מימון הון חוזר – כסף למימון הוצאות שוטפות כמו רכישת חומרי גלם, תשלום לספקים ועובדים וכד’.
 • השקעות ורכישת ציוד – מימון רכישת ציוד, מכונות או שדרוג מתקנים.
 • גישור על פערי תזרים – כיסוי תקופות של עודף הוצאות.
 • מיזוגים ורכישות – מימון רכישת עסקים אחרים או מיזוג עסקי.

ההלוואות לעסקים קטנים בדרך כלל לטווח של בין שנה ל-5 שנים, בהתאם למטרה ויכולת ההחזר. הריבית והתנאים תלויים בפרופיל הסיכון של העסק ובביטחונות שהוא יכול להעמיד.

אז בואו נעשה סדר…

הלוואות צרכניות והלוואות לעסקים קטנים הן שתי דוגמאות למסגרות אשראי חוץ-בנקאיות נפוצות.

הלוואות צרכניות משמשות למימון צרכים אישיים של משקי בית כגון רכישת מוצרים, שיפוצים ונסיעות.

הן בדרך כלל לתקופות של חודשים עד מספר שנים.

הלוואות לעסקים קטנים נועדו לסייע במימון פעילות שוטפת, השקעות וצרכים עסקיים אחרים. טווח הזמן שלהן בין שנה ל-5 שנים בממוצע.

שני סוגי ההלוואות הללו מהווים כלים פיננסיים חשובים עבור לקוחות רבים מחוץ למערכת הבנקאית.

תנאי אשראי במסגרות חוץ בנקאיות

תנאי האשראי במסגרות חוץ בנקאיות כוללים בדרך כלל:

 • ריביות – בממוצע גבוהות בהרבה מאשר בבנקים. לעיתים 20%-30% ומעלה.
 • עמלות – עמלת טיפול, עמלות פירעון מוקדם ועוד. מוסיפות עלויות ניכרות. 
 • בטחונות – לרוב אינן דורשות שעבודים ובטוחות כמו בנק.
 • תקופת פירעון – בדרך כלל בין חודשים בודדים ל-3 שנים.

 

פרופיל לקוחות אופייני

הלקוחות האופייניים למסגרות אשראי חוץ בנקאיות הם בדרך כלל לקוחות שהבנקים אינם מאשרים להם הלוואות בשל חוסר יכולת החזר הנתפסת כבעייתית או בשל היעדר בטחונות מספקים. לקוחות אלה כוללים צעירים וזוגות צעירים, עצמאים ובעלי משכורות נמוכות או בלתי קבועות, לקוחות עם היסטוריית אשראי בעייתית וכדומה.

בנוסף, עצמאים ובעלי עסקים קטנים רבים נזקקים למסגרות האשראי החוץ בנקאיות על מנת לממן את פעילותם העסקית, מכיוון שקשה להם יותר לעמוד בקריטריונים של הבנקים למתן הלוואות עסקיות. חלקם אף פונים לאשראי זה כאמצעי גישור בתקופות של קשיי נזילות.

יתרונות וחסרונות של מסגרות אלו

יתרונות

 • אישור מהיר וקל יחסית
 • מתאים ללקוחות שאינם עומדים בקריטריונים של הבנקים
 • גמישות בתנאים

חסרונות 

 • ריביות ועמלות גבוהות מאוד
 • סיכון גבוה לחדלות פירעון והתדרדרות פיננסית
 • חוסר שקיפות בתנאים ובמדיניות

 

סיכומים ומגמות

מסגרות האשראי החוץ-בנקאיות הפכו למגזר פיננסי חשוב ומשמעותי בישראל בעשורים האחרונים. מסגרות אלו כוללות מגוון רחב של מוצרים כגון הלוואות צרכניות, הלוואות לעסקים קטנים, כרטיסי אשראי, מסגרות מתחדשות ועוד – המוצעים על ידי חברות אשראי, חברות כרטיסי אשראי, גופי Fintech ואחרים.

למסגרות האשראי החוץ-בנקאי יתרונות רבים כגון גמישות, אישור מהיר, דרישות ביטחון נמוכות ונגישות לאוכלוסיות שמתקשות לקבל אשראי בנקאי. מנגד יש חסרונות כמו עלויות גבוהות וסיכון רב יותר.

מסגרות אלו מספקות פתרון אשראי חיוני למשקי בית ועסקים קטנים רבים. עם זאת, יש לפעול להגברת הפיקוח, התחרות והשקיפות בתחום זה לטובת הצרכנים.