קבוצת פרימיום

Funding

פתרונות פקטורינג

כאשר לקוח חייב לך כסף עבור שירות שניתן, עבודה שבוצעה או סחורה שסופקה, אתה, כבעל החוב יכול לממש את החוב ולהפוך אותו למזומן.

במקום להיות ביתרת חוב או לנסות להגדיל קווי אשראי, אתה יכול למכור (להמחות) את החוב ולקבל את רוב ערכו באופן מיידי. במועד פירעון החוב, אתה תקבל את יתרת הסכום פחות עלות הניכיון. העסקה נעשית “ללא זכות חזרה”, כך שמרגע רכישת התקבול, האחריות בגין חדלות פירעון של החייב עוברת למי שנותן א השירות ועל ידי כך אתה מקבל ביטוח אשראי. אתה מקבל בנוסף לכסף המיידי, גם שקט נפשי.